Viltpatrulje

Viltpatrulje i Trøndelag


Viltpatrulje for Malvik i samarbeid med Jaktbua.

Ettersøksavtale på fallvilt, kollisjon med vilt, eller andre årsaker der ettersøk er nødvendig.

Vi har 4 ansatte med kompetanse på ettersøk med godkjent ettersøkshund og som er godkjente for avliving av dyr dersom det er nødvendig.

Det taes prøver som sendes inn til kontroll av alle dyrene for å utelukke uønskede sykdommer i norsk fauna.