Inntauing av kjøretøy i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Orkanger

Inntauing av kjøretøy


Vi henter kjøretøy som av en eller årsak kreves inntauet i Trøndelag, Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Orkanger.

Årsaker til inntauing kan blant annet være være feilparkering, ulovlig parkering og parkering av uregistrert kjøretøy på offentlig vei.

Vi kan tilby avtale om inntauing fra privat område/grunneier eller annen berettighet.

Ved inntauing av kjøretøy søker vi opp eier i motorvognregisteret og gir beskjed om hvor kjøretøyet kan hentes.

Mistenker man at kjøretøyet er inntauet bør man ta kontakt på vår vakttelefon snarest, det er dessverre ikke alle eiere som lar seg oppdrive.