Berging i Trondheim, Stjørdal, Verdal, Steinkjer og Orkanger

Bilberging Trøndelag


Våre ansatte har bred kompetanse innenfor bilberging og service.

Alle gjennomgår både ekstern (blant annet bergingskurs 1 og 2, YSK og HMS) og intern opplæring og kursing.

Vi streber etter å holde oss fortløpende oppdatert i teknisk utvikling i markedet slik at vi skal ha den riktige kompetansen og det riktige utstyret for de riktige jobbene.

Ved større ulykker og bergingsoppdrag jobber vi tett med VTS, Politi, forsikringsselskap og havarist for å sikre skadested, havarist og last, samt jobbe på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte.

Vi organiserer bergingsstedet og sørger for varsling av nødvendige instanser samt rekvirering av ekstra bistand til bergingsarbeidet ved behov.

Vi har en nyere bilpark og den siste tungbergeren ble levert til oss i vinter.

Vi har luftputer som gjør at vi kan utføre berging på de største vogntogene med mindre skader på både bil og last.

På høyhastighet og flerfeltsvei benytter vi bufferbil for sikrere arbeid på vei.